Højelse – en lille hyggelig landsby nær Køge

Bestyrelsen

Højelse Landsbylaug er en forening,
hvis formål er at varetage beboernes
fælles interesser over for såvel det
offentlige som private. Landsbylaugets
hovedopgave at arbejde for bevarelse
af landsbymiljøet, og foreningen har
endvidere til opgave at skabe et levende
og aktivt miljø for beboerne.
Formand:
Sille Haahr-Aasmul, Højelsevej 13
Tlf.: 2618 3888, sa@asapdesign.dk

Næst-formand:
Richardt Mortensen, Ærtebjergvej 3
Tlf.: 5616 8199, richardt.mortensen@get2net.dk

Kasserer:
Ann Britt Krejberg, Højelsevej 11
annbrittkrejberg@hotmail.com
Sekretær:
Hanne Hansen, Ottevej 2A
Tlf.: 5616 9748, hnh@hansen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jon Poulsen, Højelsevej 8B
jonp1984@hotmail.com

Udvalg

Landsbylauget har flere udvalg, der står for fester, tingsted, stier ect. Du kan hente den opdaterede udvalgsliste HER

Referater

Der holdes 4-5 bestyrelsesmøder årligt. Du kan hente tilgængelige bestyrelsesreferater for Højelses Landsbylaug HER

Vedtægter

Laugets vedtægter er blevet ændret på den ordinære generalforsamling d. 26. februar 2008. De nye vedtægter kan hentes som pdf fil HER