Højelse – en lille hyggelig landsby nær Køge

Højelse kirke, den smukke gulfilsede kirke, der hæver sig højt over havets overflade, kan ses på lang afstand og bliver derfor et naturligt kendetegn for den lille landsby.Foreningen Højelse Landsbylaug er stiftet i 1992. Foreningen blev stiftet med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private. Landsbylaugets hovedopgave at arbejde for bevarelse af landsbymiljøet, og foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne.

I 1997 bliver Tingstedet indviet og bruges flere gange årligt som samlingspunkt for foreningens medlemmer. I 2001 etableres petanquebanen for at skabe endnu mere liv omkring gadekæret. i 2007 moderniseres gadekæret.
Området omkring Højelse har et karakteristisk udseende med højderyggen, der hæver sig over de omkringliggende marker og skaber et unikt landskab. Omkring landsbyen går flere historiske stisystemer, som har høj kulturhistorisk værdi. Dødningestien, som stien blev kaldt fra gammel tid, blev brugt som kirkesti og transportvej for ligfølget, når en kiste skulle bæres fra Ølby landsby op til Højelse Kirke. Undervejs var det nødvendigt at gøre holdt for at få kræfter til at gå det sidste stykke op af bakken, bærerne stillede kisten på de medbragte skamler i dødningehuset og blev trakteret i laden.

Den smukke gulfilsede kirke har ligget der siden midten af det 12. århundrede. I kirken findes nogle kalkmalerier fra ca. 1450 – og er af samme grund en turist- og kultur attraktion. Som så mange andre kirker er Højelse Kirke bygget over flere perioder. Den ældste del (midtskibet) er bygget ca. 1150. Ca. 1450 er skibet forlænget, og kalkmalerierne er sandsynligvis lavet samtidigt. Første del af tårnet blev bygget ca. 1350, men blev først i år 1500 forøget til nuværende højde.
Margrethe statuetten

Margrethe statuetten blev for første gang uddelt i 2013. "Årest Margrethe" tildeles for en særlig indsats i lauget og i år er den gået til Jørgen Hansen, som troligt har slået græsset på Tingstedet, uge efter uge – år efter år. Statuetten har fået sit navn efter den hellige Margrethe af Højelse, som er Danmarks eneste kvindelige helgen. Officielt blev hun aldrig helgenkåret af paven, men i en helgenkrønike kan man læse, at Margrethes mand Herlog, som boede på Gammelkjøgegaards jorder i Ølsemagle, myrdede sin kone Margrethe (af Højelse) og lod det se ud som selvmord, hvorfor hun blev begravet på åben mark. Ved graven skete der flere “undere”. Herlog blev forhørt, og tilstod drabet. Margrethe blev gravet op og renset. Hun blev bisat i Roskilde og fik Sct. Margrethes Kloster opkaldt efter sig.
Højelse Skole

Højelse Skole er en dejlig skole, som ligger i landlige omgivelser med tid til ro og fordybelse. Skolen har ca. 300 elever og 23 dygtige lærere. Til skolen hører SFO 1-2-3, som har fine tilbud om fritidsaktiviteter for børnene og et stabilt og kreativt personale. Skolen har flotte musiktraditioner og satser på sundhed, kost og motion og udvikling indenfor det naturvidenskabelige område. Skolens læseresultater ligger helt i top.
Højelse Sognearkiv

Højelse Sognearkiv ligger i skolegården på Højelse Skole. Her kan man bruge arkivets samlinger og dykke ned i historien i Højelse Sogn. Her er alt hvad man kan behøve som lokalhistorisk interesseret i Højelse, hvad enten man skal lave forenings-, slægts- eller enhver anden form for historie. Der er fem læsepladser på arkivet og det er åbent fra kl. 15-19 hver torsdag. Højelse Sognearkiv har eksisteret siden 1964.